Jeśli boicie się Państwo elektronicznego przesyłania tzw. JPK-ów, kontroli podatkowych czy ogólnie zmian w przepisach podatkowych,
jeśli zależy Państwu na tym, by Wasze sprawy urzędowe były załatwiane szybko i sprawnie,
jeśli chcecie Państwo, by księgowością w Waszej firmie zajęła się osoba, która lubi cyferki,
jeśli zależy Państwu na miłej atmosferze w kontaktach z księgową, to zapraszam do współpracy z moją osobą:
która do każdego klienta podchodzi indywidualnie tak, aby współpraca dawała jak najlepsze efekty


Księga przychodów i rozchodów

 • Formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych pit

 • Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia podatku vat

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia

 • Sporządzanie i przekazywanie do urzędu skarbowego niezbędnych deklaracji podatkowych

 • Możliwość reprezentacji przed Urzędem Skarbowym

 • Nadzór księgowy


Księgi handlowe

 • Opracowanie Zakładowego planu kont i polityki rachunkowości

 • Formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych

 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

 • Sporządzanie PIT lub CIT

 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Rozliczanie ewidencji magazynowej, handlowej itp.

 • Sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego niezbędnych deklaracji podatkowych

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w tym bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych zestawienie obrotów
  i sald

 • Pomoc przy inwentaryzacjach okresowych i rocznych


 • Monitoring zobowiązań

 • Możliwość reprezentacji przed Urzędem Skarbowym

 • Nadzór księgowy


Ryczałt ewidencjonowany

 • Ewidencje przychodów

 • Ewidencje podatku VAT

 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

 • Rozliczenie właścicieli, rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych


Kadry i płace

Prowadzenie spraw płacowych
 • Sporządzanie list płac oraz zestawień wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych

 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem danych dostarczonych przez klienta

 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników

 • Przygotowywanie raportów ZUS RMUAZUS
 • Rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS

 • Wyliczenie wysokości miesięcznych składek ZUS

 • Sporządzenie określonych przepisami prawa deklaracji ZUS

 • Przesyłanie elektroniczne wyliczonych składek ZUSProwadzenie spraw kadrowych
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy

 • Prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja akt osobowych pracowników

 • Ewidencja urlopów

 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników

 • Przygotowywanie regulaminów wewnętrznych wymaganych przepisami prawa, tj. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, systemy motywacyjne, siatka wynagrodzeń

 • Prowadzenie wszystkich zagadnień związanych z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zlecenie, umów o dzieło

 • Ewidencji świadczeń socjalnych


 • Ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnegoPFRON
 • Sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych


Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie, zawierające informacje o stanie majątkowym oraz sytuacji finansowej firmy, przygotowuje się na dzień zamknięcia ksiąg finansowych.

Raporty, analizy oraz sprawozdania finansowe sporządzane są na życzenie klienta.


Inne usługi

 • Pomoc w rejestracji i prowadzeniu nowych firm

 • Rozwiązywanie bieżących i zaległych problemów księgowych - wyprowadzanie zaległości -korekty księgowości — PIT, CIT, VAT, PCC itp.

 • Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości wobec Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz PFRON

 • Sporządzanie wniosków kredytowych


 • Wdrażanie systemów informatycznych z zakresu finansów i księgowości

 • Pomoc w założeniu profilu zaufanego / podpis kwalifikowany

 • Usługi informatyczneWspółpracujemy z firmą zewnętrzną SZKOLENIA BHP "ERGO" która zapewnia kompleksową obsługę z zakresu BHP i Ppoż.
 • Szkolenie BHP wstępne

 • Szkolenie BHP okresowe

 • Opracowanie dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka zawodowego, regulaminów pracy i innych instrukcjiCeny usług księgowych ustalane są indywidualnie dla każdego klienta w drodze negocjacji.
Poniżej prezentuję sugerowane ceny netto za kompleksową miesięczną obsługę Państwa Firmy.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 100 zł netto

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów od 150 zł netto

 • Pełna księgowość od 450 zł netto

 • Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej od 30 zł od pracownika


* Profesjonalizm * Bezpieczeństwo * Zaufanie *

Copyright © 2021 DARMAR. All rights reserved.